Zawody F1N o Puchar Wójta Gminy Gdów

Zaliczane do Pucharu Polski – 20.02.2022

Konkurencje:
F1N młodzik urodzeni w latach 2008 i później
F1N junior młodszy urodzeni w latach 2006 – 2007
F1N junior urodzeni w latach 2004 – 2005
F1N senior urodzeni w latach 2003 i wcześniej
UWAGA: Wszyscy zawodnicy startujący w kategorii wiekowej Junior Młodszy, Junior oraz Senior mają
obowiązek posiadać aktualną licencję sportową na rok 2022.
Organizator zawodów:
– MTSR „Sowiniec” ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków
– Centrum Kultury w Gdowie ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów
Patronat honorowy:
–  Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas
Miejsce i termin zawodów:
Gminna Hala Sportowa w Gdowie 32-420 Gdów 1206
20.02.2022r. w godz. 8.00–16.00.   
PROGRAM ZAWODÓW
8 30  – 9 00                Rejestracja zawodników, loty treningowe
9 00  – 9 10                Uroczyste otwarcie zawodów
9 10  – 15 00              Loty konkursowe
15 30  – 16 00            Zakończenie zawodów (lub pół godziny po zakończeniu ostatniej tury lotów)
Klasyfikacja:
Tylko indywidualna.
Warunki uczestnictwa:
– Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w zawodach w terminie do 08.02.2022r.  na adres: biuro@mtsrsowiniec.pl
(Brak możliwości rejestracji w dniu zawodów!!!)
– Dokonanie opłat startowych; (15zł młodzik, 20zł junior młodszy, junior, 30zł senior) przy rejestracji.
– Zawodnik może zgłosić 3 modele, modele zgłaszane do zawodów powinny być oznakowane (młodzicy, którzy nie
posiadają licencji, podpisują modele inicjałami).
Regulamin :
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami Aeroklubu Polskiego dla klasy F1N.
Protesty :
Na piśmie, wadium 100zł (rozpatruje powołana 3 osobowa komisja)
Nagrody:
Za zajęcie I, II, III miejsca statuetki oraz dyplomy.
Nocleg:
Organizator nie zapewnia noclegu.
Kierownik zawodów: Michał Filas (michal.filas.ph@gmail.com) (tel. 506604929)
Sędzia Główny Zawodów: Krzysztof Przybytek

Na Hali obowiązuje obuwie zamienne!!!