FAI Young Artists Contest

Dyrektorzy

Szkół i Domów Kultury

oraz innych ośrodków zajęć pozalekcyjnych

z terenu Krakowa  i powiatu krakowskiego

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

dot. międzynarodowego Konkursu Młodych Artystów FAI

 

Międzynarodowa Federacja Lotnicza (FAI – World Air Federation) ogłosiła Konkurs Młodych Artystów na 2020r., którego temat brzmi:

Latanie kiedyś i w przyszłości.

Głównym celem konkursu plastycznego jest promocja sportu lotniczego oraz lotnictwa  i astronautyki. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się drogą selekcji, tj.:

w konkursach lokalnych – szkolnych lub na terenie domu kultury

w finałach regionalnych – na terenie poszczególnych województw

w finale ogólnopolskim – w Warszawie                                                      

w finale międzynarodowym – w Lozannie (Szwajcaria)

 

Organizatorem  Krakowskiego regionalnego finału jest Młodzieżowe Towarzystwo Sportowo Rekreacyjne SOWINIEC – Członek Zwyczajny Aeroklubu Polskiego

we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury “DOM HARCERZA”.

Zachęcamy: Szkoły, Domy i Centra Kultury, Ośrodki zajęć pozalekcyjnych oraz Drużyny Harcerskie, do wzięcia udziału w konkursie, poprzez organizację konkursów lokalnych.

Wszystkie prace plastyczne należy ocenić komisyjnie i wytypować po

2 zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.

Przysłanie wszystkich prac z konkursu lokalnego, (tzn. w liczbie większej niż po 2 najlepsze, w grupie wiekowej) jest niedopuszczalne i w takim przypadku, wszystkie przesłane prace nie wezmą udziału w  dalszym konkursie.

Konkurs Młodych Artystów FAI jest akcją dedykowaną dzieciom i młodzieży na całym świecie, organizowaną nieprzerwanie od roku 1986. Więcej informacji n/t konkursu – można znaleźć na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI https://www.fai.org/faiyoungartistscontest  

 

Finał Krakowski konkursu będzie przebiegał wg. poniższego harmonogramu:

 

do 17 lutego 2020 r.

przesłanie/dostarczenie prac z konkursów lokalnych do MDK “Dom Harcerza”

18 lutego 2020 r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie Organizatora http://mtsrsowiniec.pl

Najlepsze prace wyłonione w ramach Finału Krakowskiego wezmą udział w Finale Ogólnopolskim.

Regulamin oraz zasady organizacyjne konkursów lokalnych.

Konkursy lokalne należy przeprowadzić zgodnie z Regulaminem – opublikowanym na stronie Organizatora wykonawczego. Prace laureatów wyłonione w ramach konkursów lokalnych, wraz z wypełnionymi i podpisanymi zgłoszeniami, należy przesłać lub dostarczyć na adres organizatora Finału Krakowskiego:

 

Młodzieżowy Dom Kultury ,, Dom Harcerza  “

Reymonta 18 30-059 Kraków

(z dopiskiem ,,Konkurs FAI”)

 

Prosimy jednocześnie o dołączenie krótkiej informacji nt. łącznej liczby dzieci, które wzięły udział w konkursie lokalnym.

Nadesłane prace muszą być oznaczone CERTYFIKATEM, według załączonego wzoru. Certyfikat wypełniony komputerowo lub pismem odręcznym – drukowanymi literami, należy przykleić na odwrocie pracy.

Prace bez certyfikatu nie będą oceniane.

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystywane do ich celów statutowych i do promocji Konkursu FAI – z zachowaniem praw autorskich. Autorzy lub lokalni organizatorzy powinni wykonać, na własne potrzeby, kolorowe kopie prac.

 

Kontakt: Krzysztof Przybytek, tel. 601 467 698

link do regulamin  https://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2020/01/REGULAMIN_Konkursu-FAI_20200110.pdf

link do informacja  https://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2020/01/Informacja-i-temat-Konkursu-FAI_2020.pdf

 link do zgłoszenia   https://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2020/01/2020_Zg%C5%82oszenie-O%C5%9Bwiadczenie_14012019.pdf

 link do certyfikat   https://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2016/04/2020_Certyfikat-FAI_POL.doc